تعرفه های اینی فای

طرح برنزی

کارمزد حداکثر 5 درصد به صورت
پلکانی بر مجموع فروش روزانه

رایگان / همیشه

 • ایجاد فروشگاه اینترنتی
 • اتصال به اینستاگرام
 • اعطای نشان تضمین خرید
 • اتصال به درگاه شتاب
 • دامنه اختصاصی
 • پنل فروشگاهی
 • امکان پیش فروش کالا
 • تسویه حساب 24 ساعته

طرح نقره ای

کارمزد حداکثر 2 درصد به صورت
پلکانی برمجموع فروش روزانه

449,000تومان / سه ماهه

 • ایجاد فروشگاه اینترنتی
 • اتصال به اینستاگرام
 • اعطای نشان تضمین خرید
 • اتصال به درگاه شتاب
 • دامنه اختصاصی
 • پنل فروشگاهی
 • امکان پیش فروش کالا
 • تسویه حساب 24 ساعته

طرح طلایی

بدون کارمزد

395,000تومان / ماهانه

 • ایجاد فروشگاه اینترنتی
 • اتصال به اینستاگرام
 • اعطای نشان تضمین خرید
 • اتصال به درگاه شتاب
 • دامنه اختصاصی
 • پنل فروشگاهی
 • امکان پیش فروش کالا
 • تسویه حساب 24 ساعته