product-image

طرح برنزی جشنواره میهمانی

دسته بندی:خدمات اینی فای

تهران،تهران

مشخصه

انتخاب مشخصه
طرح برنزی جشنواره میهمانی 
در این طرح سه در صد هر تراکنش تا سقف سی هزار تومان کسر می گردد.

عملکرد فروشگاه 5.00 از 5

ضمانت پشتیبانی و پیگیری

پشتیبانی اینی‌فای در صورت پرداخت
از درگاه بانکی خرید شما را تضمین
و پیگیری میکند

پرداخت از طریق درگاه
بانکی

تضمین امنیت خرید
برای مشتری

ارسال مستقیم
از فروشنده

نظرات کاربران