product-image

طرح نقره ای جشنواره میهمانی

دسته بندی:خدمات اینی فای

تهران،تهران

مشخصه

انتخاب مشخصه
طرح نقره ای جشنواره میهمانی 
در این طرح دو در صد هر تراکنش تا سقف بیست و پنج هزار تومان کسر می گردد.

عملکرد فروشگاه 5.00 از 5

ضمانت پشتیبانی و پیگیری

پشتیبانی اینی‌فای در صورت پرداخت
از درگاه بانکی خرید شما را تضمین
و پیگیری میکند

پرداخت از طریق درگاه
بانکی

تضمین امنیت خرید
برای مشتری

ارسال مستقیم
از فروشنده

نظرات کاربران