product-image

طرح طلایی جشنواره میهمانی

دسته بندی:خدمات اینی فای

تهران،تهران

مشخصه

انتخاب مشخصه
طرح طلایی جشنواره میهمانی 
در این طرح نیم درصد هر تراکنش تا سقف ده هزار تومان کسر می گردد.

عملکرد فروشگاه 5.00 از 5

ضمانت پشتیبانی و پیگیری

پشتیبانی اینی‌فای در صورت پرداخت
از درگاه بانکی خرید شما را تضمین
و پیگیری میکند

پرداخت از طریق درگاه
بانکی

تضمین امنیت خرید
برای مشتری

ارسال مستقیم
از فروشنده

نظرات کاربران